Living Bathrooms

Service Tips & råd Tips & råd

Vedlikehold av vannkvalitet i pool

En pool blir ikke tømt for vann etter hvert bad. Vannet kan brukes i opp til 3 måneder. For å sikre god vannkvalitet må det gjøres følgende:

  • Måling og regulering av pH-verdi
  • Utskiftning av filterpatron
  • Påfylling av friskt vann
  • Regelmessig rensing av hele systemet (minimum ved hver vannpåfylling)
  • Desinfeksjon
Vanlig desinfeksjon skjer via en ozon generator. En mer grundig desinfeksjon er også nødvendig. Vi anbefaler vedlikeholdsprodukter fra Bayrol. 

Duravit Pools 

Linker til Bayrol


Facebook
Twitter
Pinterest
RSS