Living Bathrooms

Duravit Grønn Duravit Grønn Produktsyklus hos Duravit

Pågående forskning og utvikling for optimale løsninger
Bærekraftige produkter er ikke en tilfeldighet, men et resultat av god produktutvikling. Det er grunnen til at Duravit har investert en betydelig mengde tid, penger og energi i forskning og utvikling - en investering som betaler seg senere for både for selskapet, brukerne og miljøet. Utviklere og designere fokuserer på vannbesparende og energieffektive løsninger og miljøvennlig produksjon, tidløse former som beholder sin appell i mange år og er enkle å montere. For å oppnå best mulige resultater, går Duravit i dialog med sine kunder, handelspartnere og forhandlere av sanitærutstyr, samt med detaljhandel og forbrukere. På nasjonale eller internasjonale messer, under seminarer eller i samtale med våre kunder, ønsker vi velkommen forespørsler, ideer og kritikk, som vi deretter analyserer og behandler videre.

Miljøvennlige materialer og ressurser

keramik_rohmasse-schlicker_220x150.jpg
Innkjøp og valg av materialer og komponenter er underlagt strenge økologiske og økonomiske krav.
Ved Duravit er valg og innkjøp av materialer og komponenter underlagt strenge økologiske og økonomiske krav. Baderomsmøbler er hovedsakelig laget av sertifisert tre fra bærekraftige forvaltede skoger. Ved innkjøpte deler, er det brukt produkter produsert i samsvar med DIN-standarder og som har sertifikater som kan verifisere miljømessig relevans. Før kjøp av materialer og kjemikalier, er aktuelle sikkerhets- og dataark anskaffet og lagret i et system som er tilgjengelig for alle ansatte. Vi utfører løpende kontroller for å fastslå om et materiale kan erstattes av et produkt med lavere miljøbelastning. I tillegg er innkjøpsvolum basert på å sikre økonomisk og økologisk innkjøp.


belastungstest_220.jpg
Test av sanitærporselen
Uforbeholden produktsikkerhet

Hos Duravit, er ubetinget produktsikkerhet av overordnet betydning. Alle porselensprodukter og baderomsmøbler samsvarer med de grunnleggende krav i relevante EU-direktiver, er CE-merket og underlagt strenge interne kvalitetskrav som noen ganger også overstiger lovpålagte standarder. Mange interne og eksterne kontroller med hensyn til sikkerhet, hygiene, brukervennlighet, støyreduksjon og lydisolering utføres under produktutvikling. Alle produkter er underlagt strenge belastningstester, foreksempel, er dørene til baderomsmøbler åpnet og lukket 120000 ganger. Alle baderomsmøbler med elektriske deler er testet for sin elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og produsert i samsvar med VDE eller UL-standarder. Før avsendelse, er hver enkelt del underlagt en funksjonstest.

Resirkulerte produkter
Det er Duravits uttalte mål å resirkulere alt, hvor det er mulig. Alle materialer som brukes ved Duravit kan resirkuleres: Sanitærporselen kan resirkuleres og brukes som et slitasje-motstandsdyktig materiale i veibygging og noe av det kan også brukes hos Duravit for videre produksjon. Resirkulering av sanitærakryl er kompleks, men akrylkomponenten kan anvendes i fremstilling av lakk. Materialer til møbler som ABS plast, platematerialer, fester og glass kan enkelt demonteres og sorteres til gjenvinning.

Intelligent styring av emballasje
Emballasjen til Duravit produkter består av 60% resirkulert papir, og kan selv fullt ut resirkuleres.
sensowash_packaging_220.jpg
Dette gjelder også medfølgende manualer. Emballasjen er kun limt sammen på steder med spesielt høye belastninger som krever ekstra støtte. Imidlertid blir det ikke brukt ytterligere hjelpemidler, slik som metallstifter, til å holde emballasjen sammen. Takket være intelligent emballasje styring, kan paller lastes med ulike pakkestørrelser å unngå å sløse bort verdifull plass under transport. Ved utvikling av emballasje, hindrer den intelligente styringen at det brukes unødvendig fyll, for eksempel skum eller isopor, samtidig som det gir maksimal beskyttelse av produktet innenfor. I Tyskland og Østerrike deltar Duravit også i Interseroh og ARA resirkuleringsprogrammer.

Resikulering
I 2010, ved aktivt å resirkulere papir, papp, esker, PE og PP plast, tre, aluminium, stål og metall, var Duravit stand til å redusere CO2-utslippene med 385 tonn i Tyskland alene.

REACH
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) gjelder for alle selskaper som handler med kjemikalier eller importerer dem inn i EU. REACH-relevant informasjon om materialet kan brukes i sikkerhets data-ark. Disse dataene blir gjort tilgjengelig for alle kunder og brukere langs hele verdikjeden. Duravit produkter og emballasje inneholder ikke noen materialer som inngår i dagens REACH "liste" (per desember 2011) av direktivet (EC) no. 1907/2006 i en konsentrasjon på mer enn 0,1 vekt prosent. De eneste unntak er visse badekarrammer som inneholder flammehemmende HBCDD (hexabromcyclododecane) i en konsentrasjon på mer enn 0,1 vekt prosent. Dette indikeres tilsvarende i relevant følgeseddelen.

Kundetilfredshet er topp prioritet
Kundetilfredshet er et viktig element som indikerer bærekraften til et produkt. Hos Duravit er kundetilfredshet vår høyeste prioritet: Som en del av et internt program med strenge parametere, sikrer Duravit at tjenesteytende data som leveringstider, forsyning og tilgjengelighet holder høy kvalitet. Alle tekniske spørsmål blir besvart av Duravit-ansatte via en dedikert Duravit hotline. Eventuelle klager behandles raskt og kompetent via et enhetlig system som også opererer på et internasjonalt nivå. Feilkilder er nøye analysert for å eliminere eventuelle produksjonsfeil uten forsinkelser. Undersøkelser utført av "markt intern», informasjonstjenesten for den tyske sanitære industrien, reflekterer Duravits gode kundetilfredshet i Tyskland. I mange år har Duravit regelmessig scoret toppkarakter i både produktkvalitet og service.

Det bærekraftige Duravit merket


Flere linker


Facebook
Twitter
Pinterest
RSS