Living Bathrooms

Duravit Grønn Duravit Grønn Dette gjør vi hos Duravit

nachhaltigkeit_620x300.jpg

Arbeidet til miljø- og energi team har en varig effekt
Positiv endring kan bare skje hvis vi kommuniserer med hverandre. For å optimalisere alle interne prosesser med hensyn til økologi og energiteknologi, satt Duravit opp to tverrfaglige team av spesialister, Energy teamet i 2006 og Eco teamet så tidlig som 1993. Bestående av eksperter fra ulike europeiske produksjonssteder og med deltakelse av ledere og styremedlemmer med ansvar for teknologi, diskuterer teamene regelmessig den løpende utvikling, lovendringer, miljø og energitall og andre relaterte problemer. Resultater av dette blir deretter gjennom optimaliseringsforslag satt ut i liv på alle Duravit områder.

Informere, evaluere, diskutere, optimalisere
Eco-teamet ble grunnlagt så tidlig som i 1993. Teamet møtes tre ganger i året for å dele informasjon og diskutere alle miljøaspekter ved Duravit, det starter med innkjøp av råvarer gjennom produksjon, pakking å bruk av produktet til disposisjon av både produksjonsavfall og selve produktene. I tillegg behandler teamet spørsmål knyttet til bruk av potensielt farlige stoffer, risikostyring for produksjonsanlegg og prosesser og de ser også på miljømessig-kompatible løsninger. Energy teamet grunnlagt i 2006 møtes fire ganger i året. De undersøker energiaspekter av eksisterende tekniske anlegg og hvordan man optimaliserer dem: Hvor og hvordan kan energiforbruket reduseres ytterligere? For å besvare dette spørsmålet, må en energiforbrukrapport utarbeides og en energibesparende database etableres på mellomlangt sikt på hver ikke-europeiske fabrikk. Dette gjør at teamet kan utarbeide handlingsplaner med hensyn til miljømessig forsvarlig produksjonsplanlegging, miljøvennlige teknologier som varmegjenvinning, og en generell reduksjon i bruken av energi og ressurser.

badmoebelfertigung_220.jpg
I produksjonen av baderomsmøbler brukes miljøvennlig, avansert teknisk utstyr.
Energi, råvarer, utslipp: Mindre er mer
Som regel søker Duravit å holde energi og råstoff forbruk, samt utslipp (CO2, forurensing, støy), til et minimum, og arbeider utrettelig for å redusere disse ytterligere. Tallrike tiltak er nødvendig for dette. I produksjon av porselen og baderomsmøbler, garanterer teknisk avanserte produksjonsanlegg effektiv og lav-forurensende drift. Effektiv ledelse av bygningsmasse bidrar også til å redusere energiforbruket i de administrative bygninger.

Resirkulering av vann med det nye renseanlegget

Den nye renseanlegget i Hornberg viser hvordan vann kan brukes flere ganger. Ferdigstilt ved begynnelsen av 2011, gir anlegget en reduksjon i mengden av behandlingskjemikalier på opp til 20%.  Alt avløpsvann fra produksjonen går gjennom anlegget, inneholder det overveiende glasur-avfall og faste stoffer. Disse separeres både mekanisk og kjemisk. Det gjenværende vannet fjernes fra faststoffinnholdet og blir deretter returnert dels til produksjonen, dette sparer ressurser og en unngår høye kostnader ved avfallshåndtering. Vann fra industriprosessen kan også i stor grad gjenbrukes: Takket være anleggets konstant høye rengjøringsytelse, kan vannet bli gjenbrukt i produksjon for rengjøring. Bare ca 45% av vannet som brukes i produksjonen er ferskvann.


Pilotanlegg brukes til å teste nye metoder
Eco- og Energy teamet er alltid på utkikk etter nye metoder for å bevare både ressurser og miljø.  Lovende nye teknologier er også satt på prøve i form av pilotprosjekter på en av fabrikkene. Hvis metoden viser seg effektiv over en lengre periode, blir den også testet på andre områder, og eventuelt deretter brukt i hele konsernet. Nettopp et slikt pilotprosjekt kjører nå på på produksjonsanlegget i Meissen: Her blir vannet som genereres i produksjonsprosessen matet gjennom en keramisk membran. Alle faststoffene separeres og vannet resirkuleres fullstendig uten bruk av eventuelle kjemiske tilsetningsstoffer. Det resirkulerte vannet brukes til å rense støpeformer og dette nærmest reduserer bruken av ferskvann til null. I Meissen, sparer man da ca 5500 m3 vann per år.
recyceln_220.jpg
Alle utslipp fra forbrenningsovnen går gjennom avanserte filtre som sparer miljøet.

Sparer energi takket være intelligent strømstyring         Avhengig produksjonstrinnet og tilsvarende energibehov, oppstår såkalte toppbelastninger i energintensive produksjonsanlegg som kan gi en betydelig belastning på nettverket. I sanitærproduksjonen i Meissen, har Duravit lykkes langt på vei med å redusere dette ved å implementere en nøye gjennomtenkt strømstyringssystem: Basert på god driftsplanlegging av produksjonsanlegg har energiforbruket blitt merkbart redusert.


Treavfall genererer varme for produksjon av baderomsmøbler
Duravits produksjon av baderomsmøbler i Schenkenzell viser hvordan avfallet omdannes til energi: All flis og spon samles, brennes og resirkuleres for varmegjenvinning. I Schenkenzell, oppfyller denne hele varmebehovet for produksjonen uten behov for ytterligere energikilder eller flere transportkostnader. Naturligvis passerere alle utslipp under denne prosessen gjennom et avansert teknisk filtersystem.

keramik_ofen_220.jpg
50% av varmen skaffes fra gjenvinnbar overskuddsvarme.
Varmegjenvinning med overskuddsvarme fra porselenproduksjon
Produksjon av sanitæporselen genererer en stor mengde varme, spesielt i ildfaste tørkerom. Varme som, ved Duravit, ikke bare er bortkastet, men kan gjenbrukes. Ifølge prinsippet om varmegjenvinning, taes energien fra overskuddsvarme tilbake direkte inn i produksjonen på produksjonsanleggene i Hornberg, Meissen, Bischwiller og Kina. Dette betyr at opp til 50% av varmebehovet kan utledes fra gjenvunnet overskuddsvarme.

Effektiv avfallshåndtering på alle produksjonssteder

Som regel prøver Duravit å unngå eller redusere avfall der det er mulig på alle sine produksjonssteder og i alle sine administrative bygninger. Produksjonsavfall er generellt separert ved fabrikken for optimale materialehåndtering og resirkulering. Duravit arbeider utelukkende med sertifiserte renovatører. Den totale avfallsmengden er registrert i ISO 14001 sertifiserte fabrikker og er sporbare. Selvfølgelig er det mer bærekraftig å resirkulere avfall internt, slik tilfellet er i renseanlegget i Hornberg og Schenkenzell.

Viser avfall det røde kortet

En større bevissthet når du bruker ressursene var også temaet for 2011 DII kampanjen (Duravit innovation internal): Under mottoet "vis avfall det røde kortet", ble alle ansatte i produksjon og administrasjon bedt om å se nærmere på aktuelle situasjoner og prosesser på arbeidsplassen og i sin avdeling, for å sende inn noen optimalisering forslag. Det var absolutt noe verdt å tenke på som da premier umiddelbart ble tildelt for alle gode forslag med spesielt attraktive premier for de beste ideene. I løpet av kampanjeperioden, økte antall forslag innsendt med ca 40% og antall deltakende ansatte har økt med ca 15%. Mange ansatte ga DII forslag for første gang. Kampanjen viste at svært spesifikk bærekraft kan også oppnås på en munter måte.

Ressurser & Innovasjon 

Det Bærekraftige Duravit merket


Facebook
Twitter
Pinterest
RSS